Personalo atranka padės surasti geriausią darbuotoją

Personalo atranka             Nuo to kaip efektyviai yra atliekama  personalo atranka priklauso  žmogaus resursų  kokybė, jų indėlis siekiant tikslų ir žinoma  gaminamos produkcijos  arba paslaugų kokybė.  Todėl daugelis įmonių jau pripažino, kad yra labai svarbus efektyvus personalo valdymas ir jo atranka.   Tai yra procesas, kai naudojant įvairius metodus galima surasti tinkamiausią kandidatą, kuris galės užimti tam tikras pareigas.  Kai yra atliekama personalo atranka yra būtina  laikytis tam tikrų taisyklių ir atlikti specialius veiksmus.  Turi būti  tinkamai išanalizuojami pretendentų  dokumentai, turi būti analizuojamos   būsimų  darbuotojų  anketos, biografiniai ir kiti  šaltiniai, bei rekomendacijos, jei tokios yra.  Personalo atranka tai yra procesas, kai yra analizuojamos darbuotojo  psichologinės ir profesionalios savybės, kad būtų nustatytas  jo tinkamumas  atlikti tam tikras darbo pareigas arba pasirinkti  vieną iš tinkamiausių kandidatų pagal jo kvalifikaciją,  specialybę, asmenines savybes ir  sugebėjimą atlikti darbą pagal  įmonės interesus.  Tokios atrankos metu vyksta žmonių apieška tam tikroms pareigoms  užimti atsižvelgiant į įmonės keliamus reikalavimus, jos  vykdomą veiklą.  Kai yra atliekama  atranka yra vykdoma  apieška, reikalavimų identifikacija pagal  pareigas, bei  žmogaus galimybes, sukauptą profesinę patirtį, darbo stažą ir sugebėjimus.  Personalo  atranka tai yra įvairių  veiksmų kompleksas, kuris  turi padėti privilioti darbuotojus, kurie  pasižymės reikiamomis  savybėmis, kad būtų pasiekti įmonės  tikslai. Tai yra įmonės organizuojamų veiksmų kompleksas, kursi sudarytas iš įvairiausių etapų,  darbuotų įvertinimo ir atrankos, bei samdymo.  Continue reading